Виховна робота

План виховної роботи закладу


Мета виховної системи

Національно-патріотичне виховання, розвиток громадянської свідомості, почуття власної гідності, естетичних смаків, духовного багатства

ЗАВДАННЯ

– Створення умов для формування національної свідомості в підростаючого покоління, дотримання моральних та правових норм;

– Визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнів національної свідомості;

– Реалізація творчого потенціалу учнів в інтересах її становлення, формування духовної культури та патріотизму в учнівському середовищі.

ВИХОВНА СИСТЕМА ПРОЕКТУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

• Декларація прав дитини.

• Конвенція про права дитини.

• Закон України “Про освіту”.

• Закон України “Про загальну середню освіту”.

• Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття).

• Конституція України.

• Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.

• Закон України “Про охорону дитинства”.

• Закон України “Про попередження насильства в сімї”.

• Указ Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”.

• Кримінальний кодекс України.

• Сімейний кодекс України.

• Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів

загальноосвітніх закладів УкраїниПЛАН МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ГРУП

СІВКА – ВОЙНИЛІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

НА 2019 – 2020 Н.Р.Проблемне питання методичного об'єднання

«Науково-методичний та психологічний супровід процесу формування гармонійно розвиненої особистості, реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в контексті вимог сучасної освіти».

Мета та завдання

методичного об’єднання:

Головною метою роботи методичного об’єднання є:

- становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

- створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;

- стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності дошкільників, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Завдання методоб`єднання:

- залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;

- впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;

- удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;

- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

Для досягнення поставленої мети вихователі спираються на загальнолюдські цінності, такі, як: Людина, Сім’я, Батьківщина.

Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

Вихователі намагаються систематизувати пізнання світу дитини, вчать думати, стимулюють інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік інформації з життя, підтримують допитливість, розвивають спостережливість, творчі здібності, нахили.


План засідань методичного об'єднання

вихователів дошкільних груп

Сівка – Войнилівського ліцею

На 2019 -2020 навчальний рік

І засідання

Форма роботи: консультативний пункт

Тема: Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій та проблемних питань педагогів дошкільних груп Сівка – Войнилівського ліцею.

Мета: спрямовувати діяльність вихователів на реалізацію освітніх ліній Державного стандарту дошкільної освіти; впровадження в навчально – виховний процес інноваційних педагогічних технологій та проблемних питань педагогів в системі роботи дошкільних груп з формування компетентності дитини – дошкільника.

1. Організація освітнього процесу в дошкільних групах у 2019 – 2020 навчальному році. (інструктивно – методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України « Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році».)

Заст. Директора Левицька Л.Є.

2. Обговорення основних напрямків і форм діяльності МО у 2019/2020н.р. .

Планування роботи МО.

Голова МО

3. Презентація надбань методичного об'єднання вихователів щодо застосування інноваційних форм роботи в розвитку, навчанні, вихованні дітей.

Вихователі дошкільних груп

4. Експрес – огляд «Радимо прочитати».

Члени методичного об'єднання

5. Завдання членам м/о: опрацювати інструктивно – методичні рекомендацій Міністерства освіти і науки України « Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році»; зробити огляд педагогічних видань з теми «Застосування інноваційних форм роботи в розвитку, навчанні, вихованні дітей».

ІІ засідання

Форма роботи: за круглим столом

Тема: Сучасні підходи до розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку на сучасному етапі та основні завдання ЗДО.

Мета: удосконалення роботи вихователів щодо формування сучасних підходів до розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку з урахуванням вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

1. «Банк – ідей» - Пріоритетні завдання на 2019 – 2020н.р.

вихователі дошкільних груп

2. Методичний діалог « Створення розвивального освітнього середовища – умова успішного розвитку дитини».

члени методичного об'єднання

3. Доповідь «Формування міжособистісних та комунікативних навичок під час ігрової діяльності - як пріоритетний напрямок формування та розвитку особистості дошкільників на сучасному етапі»

Ковбель Т.В., вихователь

4. Анкетування педагогів «Проблеми боулінгу, насильства у сім'ї та інтернет безпеки серед дітей».

Зінченко І.Б., практичний психолог

5. Реклама новинок методичних джерел (рекомендованих МОН).

члени методичного об'єднання

Завдання членам м/о: зробити огляд педагогічних видань з теми «Сучасні підходи до розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку на сучасному етапі та основні завдання ЗДО».

ІІІ засідання

Форма роботи: обмін досвідом

Тема: Сучасні освітні технології під час занять

Мета: запровадження інноваційних педагогічних технологій в системі роботи з дітьми.

1. Презентація: «Запровадження комп’ютерних технологій та використання мультимедійних презентацій у роботі як засобів формування пізнавальної компетентності дошкільника».

Турій О.В., вихователь

2. Презентація: «Використання в навчально-виховному процесі інноваційних методів для покращення мовленнєвого розвитку дошкільників»

Гук І.В., вихователь

3. Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти.

Сеньків Н.І., вихователь

4. Ярмарок ідей «Ефективність використання інноваційних технологій на заняттях».

члени методичного об'єднання

завдання членам м/о: у роботі використовувати інноваційні технології та методики; опрацювати методичну літературу на тему: « Використання сучасних освітніх технології під час роботи з дітьми».

ІV засідання

Форма роботи: методичний марафон

Тема: Підсумки роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп на 2019 – 2020 навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік.

Мета: підвести підсумки роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп за 2019 – 2020 навчальний рік; заслухати звіти вихователів про роботу над проблемною темою; скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

1. Звіт про виконання плану роботи МО « Підведення підсумків роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп за 2019 – 2020 н.р.».

голова м/о Турій О.В.

2. Звіти вихователів: «Підсумки роботи над проблемною темою».

вихователі дошкільних груп

3. Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп на 2020 – 2021навчальний рік».

Члени методичного об'єднання

Завдання членам м/о: виготовити нові наочні посібники, розробити дидактичні ігри, роздатковий матеріал; підготувати перспективний план на літній оздоровчий період.