Протоколи педагогічних рад

Протоколи засідання педагогічної ради Сівка-Войнилівського ліцею 2019-2020 н.р.

Протокол № 1

засідання педагогічної ради

Сівка-Войнилівського ліцею

                                                                                    від 30 серпня 2019 року

Голова педради:             Мірошник А.М.

Секретар:                        Равлюк Н.Л.

Присутні: 41

Порядок денний:

1. Вибори секретаря педради.

2. Про підсумки роботи школи за минулий навчальний рік і завдання на 2019-2020 н. р.

3. Затвердження плану роботи на 2019-2020 н. р.

4. Затвердження навчального плану роботи ліцею на 2019-2020 н. р.

5. Затвердження класних керівників, завкабінетами і майстернею.

6. Затвердження плану роботи бібліотеки на 2019-2020 н. р.

7. Затвердження навчальної програми для дошкільних груп ліцею.

8. Затвердження освітніх програм ліцею, профілю навчання в 10-11 класах.

9. Погодження режиму роботи ліцею.

10. Затвердження складу Ради профілактики правопорушень.

11. Організація індивідуального навчання у ліцеї та філіях.

        1. Педагогічна рада вирішила обрати секретарем педради вчителя німецької та англійської мови Равлюк Надію Любомирівну.

        2. ВИСТУПИВ Мірошник А.М., директор ліцею, який сказав, що на початок 2018-2019 н. р. ліцеї навчалося 84 учні. Укомплектовано 11 класів із середньою наповненістю 8 учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів. 6 учнів 9-го класу продовжать навчання в 10 класі свого ліцею, решта учнів продовжать навчання в коледжах.

   У результаті плідної співпраці з дитячими дошкільними групами, батьками цього року зараховано до 1 класу 6 учнів.

   В новому навчальному році пріоритетними завданнями, цілями будуть для ліцею:

1. Продовження роботи над проблемним питанням: «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

2. Реалізація системи внутрішнього контролю на основі управлінських рішень.

3. Організація роботи МО вчителів початкових класів, класних керівників, вихователів.

4. Розвиток матеріальної бази шкільних кабінетів.

5. Цілеспрямована спільна робота педколективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

6. Впровадження інноваційних технологій, комп’ютеризації навчально-виховного процесу.

7. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників ліцею(Доповідь додається).

Виступили:

-Заступник директора з навчально-виховної роботи Левицька Л.Є., яка підсумувала методичну роботу з працівниками ліцею за навчальний рік. Атестації педагогічних працівників минулого року підлягало 4 учителів. Пройшли чергову атестацію 4 учителів, позачергову - 1 учитель.

  Проводилась відповідна робота з молодими вчителями щодо вдосконалення їхньої майстерності.

  Розподіл педагогічного навантаження, доцільність розстановки кадрів завжди були на порядку денному адміністрації та профспілкового комітету. Починаючи з 2019 року, навчання в початковій школі (1, 2 клас)  здійснюється за новими навчальними програмами  відповідно до Державного стандарту початкової освіти.

  УХВАЛИЛИ:

1. Вчителям 1-2 класів календарно-тематичні плани скласти відповідно до нової програми до 05 вересня 2019 року.

2. Здійснити перевірку організації освітнього процесу у 1 класі відповідно до нових програм (жовтень 2019 рік).

3. Організувати роботу МО вчителів початкових класів, класних керівників, вихователів ліцею.

 

12.ВИСТУПИВ Мірошник А.М., директор ліцею, який ознайомив із планом роботи ліцею на 2019-2020 н. р.

3. УХВАЛИЛИ:

13.Затвердити план роботи ліцею на 2019-2020 н. р.

14.   4. ВИСТУПИВ Мірошник А.М., директор ліцею, який ознайомив вчителів із навантаженням на 2019-2020 н. р.

УХВАЛИЛИ:

1.    Призначити вчителями у початкових класах та відповідальними за веденням особових справ учнів:

- 1 клас – Казимирів Мар’яну Олегівну

- 2 клас – Валько Іванну Миколаївну

- 3 клас – Козак Марію Миронівну

- 4 клас – Кібель Оксану Іванівну

2.    Англійську мову у 1-2 класах (5 год.) -  Равлюк Надія Любомирівна, у 3-4 класах (4 год.) - Тай Оксана Ярославівна

3.    Образотворче мистецтво (1 год) у 2 класі, християнська етика (3 год) у  1-3 класах, фізична культура у 2-4 класах (9 год.), інформатику  у 3 класі (1 год.),  – Жураківська Тетяна Ігорівна.

4.    Трудове навчання у 3-4 класах (2 год.) - Лантвіт Наталія Андріївна;

5.    Призначити класними керівниками та відповідальними за ведення особових справ учнів:

- 5 клас – Равлюк Надію Любомирівну;

- 6 клас – Тай Оксану Ярославівну;

- 7 клас – Безруку Любов Орестівну;

- 8 клас – Лісовську Ольгу Богданівну;

- 9 клас – Рибінську Надію Михайлівну;

- 10 клас – Лантвіт Наталію Андріївну;

- 11 клас – Лесюк Валентину Іванівну.

Призначити завідувачами кабінетів:

хімії – Левицьку Любов Євгенівну;

фізики – Бойцун Оксану Мирославівну;

географії – Лісовську Ольгу Богданівну;

зарубіжної літератури – Палагній Любомиру Михайлівну;

інформатики – Мірошника Анатолія Миколайовича;

музичного мистецтва – Валько Іванну Миколаївну;

фізичного виховання – Безруку Любов Орестівну;

української мови та літератури – Іваницьку Оксану Петрівну

допризовної підготовки – Паука Мирослава Івановича.

6.     Завідувачем комбінованою майстернею призначити – Паука Мирослава Івановича

7.    Години навчального плану у 5-11 класах розподілити таким чином:             - українська мова  у 6 класі (3,5 год.),українська мова і література у 5 класі( 5,5 год.) у 10 класі (4 год.) – Іваницька Оксана Петрівна;

- українська  література  у 6 класі (2 год.), українська мова і література у 7 класі (4,5 год.),у 8 класі (4 год) , у 9 класі (4 год)  у 11 класі (4 год.), – Рибінська Надія Михайлівна;

- зарубіжна література у 5-9 класах (по 2 год.-10 год.), у 10 класі (1 год.), 11 класі (1год.), основи здоров'я у 5-9 класах (по 1 год.), – Палагній Любомира Михайлівна;

- фізика у 7-8 класах (по 2 год.), у 9-10 класах (по 3 год.), у 11класі (3 год.), астрономія у 11 класі (1 год.) - Кулик Уляна Євгенівна;

- англійська мова у 3 класі(2 год.),у 4 класі (2 год.) у 5 класі (3 год.), 6 класі (2 год.), 7 класі (2 год.), 8 класі (2 год.), 9 класі (2 год.), 10 класі (2 год.), 11 класі (2 год.) – Тай Оксана Ярославівна;

- англійська мова у 1 класі (2 год.), у 2 класі (3 год.), німецької мови у 5-9 класах (по 2 год.)- Равлюк Надія Любомирівна;

- історія у 5 класі (1 год.), 6-7 класах (по 2 год.),у 8 класі (по 3 год.), у 9 класі (2,5 год.)правознавство у 9 класі (1 год.), громадянська освіта у 10 класі (2 год.), мистецтво у 8 класі(1 год.), у 9 класі(1 год.)  – Мельник Галина Павлівна;

- історія у 10 класі (7 год.), історія у 11 класі (  7 год.) - Бура Ольга Володимирівна;

- географія у 6-8 класах (по 2 год.), у 9-10 класах (по 1,5 год.), у 11 класі(1 год.), природа у 5 класі (2 год.), Лісовська Ольга Богданівна

- інформатика у 5-7 класах ( по 1год.), біологія у 11 класі( 2 год.) – Лесюк Валентина Іванівна;

- біологія у 6 класі ( 2 год.), у 8-10 класах ( по 2 год.) – Бреславська Галина Олегівна,

- інформатика у 8-10 (по 2 год.),у  11 класі (1 год.), біологія у 7 класі(2 год.) - Мірошник Анатолій Миколайович;

- хімія у 7 класі (1,5 год.), 8-9 класах (по 2 год.), в 10 класі (1,5 год.), в 11 кл. (2 год.) – Левицька Любов Євгенівна;

- математика (алгебра, геометрія) у 6, 7 (по 4 год.),у 9 класі ( 4 год.) у 10-11 класах (3 год.) – Грабарська Галина Ярославівна;

- математика (алгебра, геометрія) у 5 класі (4 год.), у 8 класі ( 4 год.) – Бойцун Оксана Ярославівна;

- фізична культура у 5-11 класах (по 3 год.)– Безрука Любов Орестівна;

- музичне мистецтво у 5-7 класах (по 1 год.) – Валько Іванна Миколаївна;

- трудове навчання у 3-4 класі (по 1 год.), в 7-8  класах (1 год.),у 9 класі (1 год.), в 10 класі (  1 год.), у 11 класі ( 2 год.) – Лантвіт Наталія Андріївна;

- трудове навчання у 5-6 класах (по 2 год.), образотворче мистецтво у 5-7 класах (по 1 год.), Захист Вітчизни у 10-11 кл. (по 2 год.) – Паук Мирослав Іванович.

 

Виділити години з варіативної частини навчального плану на курси за         вибором:

- основи християнської етики у 5-9,11 класах (по 1 год.), основи фінансової грамотності у 5-7 класах (2 год.), у 10 класі( 1 год.) – Лісовська Ольга Богданівна; 

         - креслення у 8, 9 класах (по 1 год.) – Паук Мирослав Іванович;

  Індивідуальні:

- українська мова у 11 кл. (1 год.) – Рибінська Надія Михайлівна;

  -українська література у 10 класі (1 год.)-Іваницька Оксана Петрівна;

-англійська мова у 11 класі(1 год.) -Тай Оксана Ярославівна;

-інформатика у 6-7 класах (по 1 год.) - Лесюк Валентина Іванівна;

- математика у 6 кл. (1 год.),у 10-11 класах (по 1 год.) – Грабарська Галина Ярославівна;

- математика у 5 кл. (1 год.) - Бойцун Оксана Мирославівна.

8.     Гурткову роботу ведуть: 

 Валько І. М. (4 год.) – вокальний;

 Паук М. І. (4 год.) – технічне моделювання;

 Лісовська О.Б..(1 год.) – християнська етика

             5.ВИСТУПИВ Мірошник А.М.,директор ліцею, який запропонував класних керівників,  завідувачів кабінетами і майстернею.

УХВАЛИЛИ:

1.    Призначити класними керівниками та відповідальними за ведення особових справ учнів:

-6 клас - (Цвітівська гімназія) – Бойчук Ольгу Тарасівну;

- 5 клас – Равлюк Надію Любомирівну;

- 6 клас – Тай Оксану Мирославівну;                                                                                                              

- 7 клас – Безруку Любов Орестівну;

- 8 клас – Лісовську Ольгу Богданівну;

- 9 клас – Рибінську Надію Михайлівну;

- 10 клас – Лантвіт Наталію Андріївну;

- 11 клас – Лесюк Валентину Іванівну.

2. Призначити завідувачами кабінетів:

хімії – Левицьку Любов Євгенівну;

фізики – Кулик Уляну Євгенівну;

географії – Лісовську Ольгу Богданівну;

зарубіжної літератури – Палагній Любомиру Михайлівну;

інформатики – Мірошника Анатолія Миколайовича;

музичного мистецтва – Валько Іванну Миколаївну;

фізичного виховання – Безруку Любов Орестівну;

української мови та літератури – Іваницьку Оксану Петрівну

допризовної підготовки – Паука Мирослава Івановича.

3.     Завідувачем комбінованою майстернею призначити – Паука Мирослава Івановича, у філії Цвітівська гімназія - Побуцького Михайла Михайловича.

 

           6. ВИСТУПИЛА Лантвіт Н.А., зав. бібліотекою, яка ознайомила з планом роботи бібліотеки на 2019-2020 н. р.

         УХВАЛИЛИ:

      1.Затвердити   план роботи бібліотеки на 2019-2020 н. р.

7. ВИСТУПИЛА Левицька Л.Є., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка сказала, що впродовж останніх років навчання у дошкільних групах відбувалось за регіональною програмою «Українське дошкілля». Мета програми - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону. Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини. Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

УХВАЛИЛИ:

    1.Освітній процес у дошкільних групах здійснювати за регіональною програмою «Українське дошкілля».

    2.Вихователям дошкільних груп скласти індивідуальні календарні плани відповідно до вимог програми.

1.         8.ВИСТУПИЛА Левицька Л,Є., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка сказала, що МОН України винесено на вибір 2 типової програми для 1-2 класів початкової школи за редакцією Р. Шияна та О. Савченко, затверджені наказом від 21.03.2018 р. №268. Дані програми обговорені у серпні 2019 року на засіданні МО вчителів початкових класів, які пропонують  для використання в освітньому процесі програму Р. Шияна для 1-2  класів.  У 2019-2020 н. р. у 10-11 класах наказом МОН України № 408 від 20.04.18 р. запропоновані Типові навчальні програми для старшої школи із вибором профілю навчання. Враховуючи побажання учнів, кадрове забезпечення закладу пропонується продовжити навчання у старшій школі за історичним профілем.

УХВАЛИЛИ:

1. У 2019-2020 н. р. у 1-2 класі освітній процес проводили за освітньою програмою Р. Шияна.

2. З 2019-2020 н. р. у старшій школі (10-11 кл) продовжити навчання у старшій школі за історичним профілем.  Навчальний план скласти відповідно до таблиць 2,3 Типової освітньої програми.

9. ВИСТУПИВ Мірошник А. М., директор ліцею, який  з метою якісної організації освітнього процесу в ліцеї запропонував для погодження  режим роботи   на 2019-2020 навчальний рік.

 

       УХВАЛИЛИ:

1. Погодити правила внутрішнього розпорядку, режим роботи ліцею, бібліотеки.

 

   10.ВИСТУПИВ Мірошник А. М., директор ліцею, який сказав, що для організації право-виховної роботи потрібно створили Раду профілактики правопорушень і запропонував затвердити склад Ради на 2019-2020 н. р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити склад Ради профілактики правопорушень:

1. Голова Ради - Мірошник А. М., директор ліцею.

2. Секретар ради - Ільків С.І., соціальний педагог.

3. Члени Ради:

ü Левицька Л.Є., заступник директора з навчально-виховної роботи;

ü Бура О.В., заступник директора з виховної роботи;

ü Лесюк В.І., педагог-організатор;

ü Зінченко І.Б., практичний психолог;

ü Мельник Г.П., вчитель правознавства;

ü Яремків М.М., член батьківського комітету.

 11. ВИСТУПИВ Дрогомирецький В.М., завідувач філії Цвітівська гімназія, Ковалик І.В., завідувача філії Луківська початкова школа, які повідомили, що зв’язку з малою наповнюваністю класів необхідно організувати індивідуальну форму навчання у філіях.

УХВАЛИЛИ:

Організувати індивідуальну форму навчання у ліцеї та філіях ліцею:

- Цвітівська гімназія: 1 клас – 1 учень, 2 класі– 2 учні, 3 клас – 4 учні, 4 клас – 3 учні по 5 годин тижневого навантаження, у 5 класі - 1 учень, у  7 клас – 1 учень, 8 клас – 2 учні, 9 клас – 2 учні по 8 годин тижневого навантаження.

- Луківська початкова школа: 1 клас - 2 учні, 2 клас – 2 учні, 4 клас – 3 учні по 5 годин тижневого навантаження.

ВИСТУПИВ  Мірошник А.М., директор ліцею, який сказав що, відповідно до заяви матері Пасєки О. та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 19 березня 2019 року № 11 Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» смт. Перегінськ Рожнятівської районної ради,пропонується надати можливість здобуття ученицею Пасєкою Вікторією Дмитрівною  загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання за станом здоров'я.

УХВАЛИЛИ:

1. Організувати індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) Пасєки Вікторії Дмитрівни, учениці 7 класу.

 

2. Індивідуальні години навчального плану(14 год.) у 7 класі розподілити таким чином:

-        українська мова (1,5 год.), українська література (1 год.), історія України (1 год.), основи здоров'я (0,5 год.) –Палагній Любомира Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури та основ здоров'я ;

-         математика( 1,5 год.), фізика і хімія у побуті( 1 год.), географія (0,5 год.), природознавство (0,5 год.), інформатика( 0,5 год.)- Бойцун Оксана Мирославівна, вчитель математики та фізики;

-        музичне мистецтво (0,5 год.), образотворче мистецтво( 0,5 год), фізична культура (1 год.), трудове навчання (4 год.) –Лантвіт Натілія Андріївна, вчитель трудового навчання.

 

Голова педради                                              Мірошник А.М.

Секретар педради                                           Равлюк Н.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2

засідання педагогічної ради

Сівка-Войнилівського ліцею

                                                                                    від 11 вересня 2019 року

Голова педради:             Мірошник А.М.

Секретар:                        Равлюк Н.Л.

Присутні: 41

Порядок денний:

1. Організація інклюзивного навчання у ліцеї.

ВИСТУПИВ Мірошник А.М., директор ліцею, який сказав, що відповідно до статей 19,20 Закону України «Про освіту», постанови кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 588, наказу відділу освіти , молоді та спорту Калуської районної державної адміністрації від 02 вересня 2019 року № 157 «Про організацію інклюзивного навчання у Сівка-Войнилівському ліцеї», висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 11 вересня 2019 року № 84 Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Калуської районної ради , заяви батьків та з метою реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство доцільно організувати інклюзивне навчання для учня 7 класу Пасєки Миколи

УХВАЛИЛИ:

1. Організувати інклюзивну форму навчання з учнем 7 класу Пасєкою Миколою Олександровичем з 11.09.2019 року.

   2. Проводити години корекційно-розвиткових занять.

 

Голова педради                                              Мірошник А.М.

Секретар педради                                           Равлюк Н.Л.

Протокол № 3

засідання педагогічної ради

Сівка-Войнилівського ліцею

                                                                                    від 01 листопада 2019 року

Голова педради:             Мірошник А.М.

Секретар:                        Равлюк Н.Л.

Присутні: 41

Порядок денний:

1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

2. Адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання у початковій та основній школі.

1. СЛУХАЛИ Левицьку Л.Є., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка проаналізувала  стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Учителям української мови та літератури:

1.1. Формувати на уроках української мови і літератури життєві компетентності з метою розвитку особистості школяра, здатного до самоосвіти й самореалізації (постійно).

1.2. Покращити роботу з обдарованими учнями, залучаючи до участі в олімпіадах, творчих конкурсах, МАН (постійно).

1.3. Застосовувати комп’ютерну підтримку уроків української мови і літератури, широко використовуючи мультимедійні посібники, електронні та програмно-педагогічні засоби (постійно).

1.4. Поєднувати в практиці роботи традиційні та нестандартні форми проведення уроків з метою активізації пізнавальної діяльності учнів (постійно).

1.5. Урізноманітнити форми й методи використання тестових завдань з метою якісної підготовки до ЗНО та ДПА (постійно).

1.6. Систематично працювати над оформленням кабінету, поповнити його роздатковим та ілюстративним матеріалом, аудіотекстами, відеофільмами на літературну тематику (до травня 2020 року).

2. Налагодити співпрацю вчителів-предметників з соціальним педагогом ліцею з метою створення на уроці психолого-педагогічних умов для подолання початкового рівня навчальних досягнень учнів (листопад-грудень 2019 року).

2.СЛУХАЛИ: Зінченко І.Б., практичного психолога яка проаналізувала  стан адаптації учнів 1 та 5 класів до навчання у початковій та основній школі.(Доповідь додається)

УХВАЛИЛИ:

1. Практичному психологу, соціальному педагогу розробити :

1.1.Методичні рекомендації батькам учнів 1 та 5 класів.

1.2.Поради батькам по зниженню рівня тривожності у дітей.

1.3.Поради для батьків щодо підвищення мотивації у дітей.

2. Класним керівникам продовжувати вести психолого-педагогічні спостереження за даною категорією учнів.

 

 

 

Голова педради                                         Мірошник А.М.

Секретар педради                                           Равлюк Н.Л.

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4

засідання педагогічної ради

Сівка-Войнилівського ліцею

від 03 січня 2020 року

Голова педради:             Мірошник А.М.

Секретар:                        Равлюк Н.Л.

Присутні: 41

Порядок денний:

1. Стан охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії

СЛУХАЛИ: Мірошника А.М., директора ліцею, який охарактеризував стан охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії у ліцеї ( Доповідь додається)

ВИСТУПИЛИ:Завідувачі кабінетів хімії. фізики,інформатики, майстерні .які зауважили, що у закладі на уроках та позаурочний час чітко виконуються інструкції з охорони праці. Учні перед кожним заняттям проходять інструктажі з техніки безпеки. За період 2019 року травм під час навчання не було.

УХВАЛИЛИ:

       1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності як добру.

2. Усім працівникам ліцею та філій:

2.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН Українивід 01.08.2001 р. №563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаряУкраїнивід14.08.2001 р. №63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р. №1/12-1459.

Постійно

2.2. Залучати фахівців для проведення з учнями 1-9-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

ІІ семестр 2019/2020 н.р.

3.Класним керівникам протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року:

3.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.

3.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з планом роботи школи на 2019/2020 навчальний рік.

3.3. Забезпечити роботу зі складання схеми безпечного руху учнів 1-4 х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного учня школи.

3.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки щодо харчування, питного режиму, санітарного стану у внутрішніх туалетах.

Постійно

4.  Адміністрації спільно з головою профспілкового комітету Лісовською О.Б..:

4.1. Здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на нарадах при директорові та засіданнях профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

Один раз на півріччя

4.2. Обговорювати причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

У разі виявлення

 


Результати вибору електронних версій підручників для 5 класу у 2022 р.

Результати вибору підручників 5 клас (1).pdf

Результати вибору електронних версій підручників для 1 класу у 2023 р.

Підручники 1 клас.pdf

Результати вибору електронних версій підручників для 6 класу у 2023 р.

Підручники 6 клас.pdf